آمار

لیبل یووی یکرو (فوری 4 الی 5 روز)

  • تیراژ:
    • خدمات چاپ
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 67 تومان
  • بستن جزییات

لطفا قبل از سفارش رهنما و قالب را مطالعه نمایید.

فایل ها در قالب JPG و مد رنگی CMYK مورد قبول است.


مشخصات محصول:

لیبل یووی یکرو (فوری 4 الی 5 روز)

اندازه: 8.5*4.8

زمان تحویل: 4 الی 5 روز کاریلیبل یووی یکرو (فوری 4 الی 5 روز)

فایل روی طرح

فرمت های مجاز : .jpg
 اختیاری

تعیین محل فیلتر

فرمت های مجاز : .jpg