آمار

طراحی پوستر

  • تیراژ:
    • خدمات چاپ
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 0 تومان
  • بستن جزییات

 

 

لطفا قبل از ثبت سفارش خود , قوانین بخش طراحی را مطالعه فرمایید

 

طراحی پوستر

 اختیاری

اطلاعات روی پوستر

فرمت های مجاز : .jpg, .png, .tif, .zip, .rar, .pdf, .txt
 اختیاری

لوگو

فرمت های مجاز : .jpg, .png, .tif, .zip, .rar, .pdf
 اختیاری

نمونه

فرمت های مجاز : .jpg, .png, .tif, .zip, .rar, .pdf, .txt
 اختیاری

اطلاعات پشت A3

فرمت های مجاز : .jpg, .png, .tif, .psd, .zip, .rar, .pdf, .txt