آمار

طراحی کارت ویزیت

  • تیراژ:
    • خدمات چاپ
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 0 تومان
  • بستن جزییاتقوانین و تعرفه طراحی
قبل از سفارش مطالعه کنید


طراحی کارت ویزیت

 اختیاری

اطلاعات روی کارت

فرمت های مجاز : .jpg, .png, .tif, .zip, .rar, .pdf, .txt
 اختیاری

اطلاعات پشت کارت

فرمت های مجاز : .jpg, .png, .tif, .zip, .rar, .pdf, .txt
 اختیاری

لوگو

فرمت های مجاز : .jpg, .png, .tif, .zip, .rar, .pdf
 اختیاری

نمونه کارت ویزیت

فرمت های مجاز : .jpg, .png, .tif, .zip, .rar, .pdf, .txt