آمار

جا کارتی (گلاسه 300 گرم سلفون مات)

  • تیراژ:
    • خدمات چاپ
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 1 تومان
  • بستن جزییات

لطفا قبل از سفارش رهنما و قالب را مطالعه نمایید.

فایل ها در قالب JPG و مد رنگی CMYK مورد قبول است.


مشخصات محصول:

اندازه: طبق راهنما

زمان تحویل: 6الی 8 روز کاریجا کارتی (گلاسه 300 گرم سلفون مات)

 اختیاری

فایل روی طرح

فرمت های مجاز : .jpg, .tif, .pdf