آمار

لمینت برجسته

  • تیراژ:
    • خدمات چاپ
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 150 تومان
  • بستن جزییات

لطفا قبل از سفارش رهنما و قالب را مطالعه نمایید.

فایل ها در قالب JPG و مد رنگی CMYK مورد قبول است.


مشخصات محصول:

لمینت برجسته دورگرد

اندازه: 6*9

زمان تحویل: 8 الی 10 روز کاریلمینت برجسته

روی طرح

فرمت های مجاز : .jpg

پشت طرح

فرمت های مجاز : .jpg

برجستگی روی طرح

فرمت های مجاز : .jpg

برجستگی پشت طرح

فرمت های مجاز : .jpg