آمار

کاهش قیمت 97/09/02

2 آذر 1397

به دلیل کاهش قیمت مواد اولیه و استقبال شما عزیزان در محصولات زیر کاهش قیمت اعمال شد.

(تمامی سفارشات رایگان در تبریز ارسال می شود)

 

لمینت براق 1000 عدد  176000 تومان  ← سفارش دهید

لمینت براق 500 عدد 110000 تومان  ← سفارش دهید

لمینت براق طرح موج 1000 عدد 176000 تومان ← سفارش دهید


تراکت A4 تحریر 80 گرم تکرو 1000 عدد 143000 تومان ← سفارش دهید

تراکت A4 تحریر 80 گرم دورو 1000 عدد 205000 تومان ← سفارش دهید

تراکت A5 تحریر 80 گرم تکرو 1000 عدد 75000 تومان ← سفارش دهید

تراکت A5 تحریر 80 گرم دورو 1000 عدد 106000 تومان ← سفارش دهید

تراکت A6 تحریر 80 گرم تکرو 1000 عدد 47000 تومان ← سفارش دهید

تراکت A6 تحریر 80 گرم دورو 1000 عدد 62500 تومان ← سفارش دهید

تراکت A6 تحریر 80 گرم تکرو 2000 عدد 74000 تومان ← سفارش دهید

تراکت A6 تحریر 80 گرم دورو 2000 عدد 92000 تومان ← سفارش دهید