آمار

پی وی سی برفکی نیمه شفاف

  • تیراژ:
    • خدمات چاپ
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 510 تومان
  • بستن جزییات

لطفا قبل از سفارش رهنما و قالب را مطالعه نمایید.

فایل ها در قالب JPG و مد رنگی CMYK مورد قبول است.


مشخصات محصول:

پی وی سی برفکی نیمه شفاف

اندازه: 6*9

زمان تحویل: 8 الی 10 روز کاریپی وی سی برفکی نیمه شفاف

فایل روی طرح

فرمت های مجاز : .jpg

فایل رنگ سفید

فرمت های مجاز : .jpg