آمار

لمینت برجسته مخملی کوچک

  • تیراژ:
    • خدمات چاپ
    • قیمت سفارش: در حال محاسبه...
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 198 تومان
  • بستن جزییات

لطفا قبل از سفارش رهنما و قالب را مطالعه نمایید.

فایل ها در قالب JPG و مد رنگی CMYK مورد قبول است.


مشخصات محصول:

لمینت برجسته مخملی کوچک

اندازه: 5.6*5.9

زمان تحویل: 16 الی 18 روز کاری


لمینت برجسته مخملی کوچک

فایل روی طرح

فرمت های مجاز : .jpg

فایل پشت طرح

فرمت های مجاز : .jpg

فیلم روی یووی

فرمت های مجاز : .jpg

فیلم پشت یووی

فرمت های مجاز : .jpg