آمار

آهنربایی

    • خدمات چاپ
    • قیمت سفارش: در حال محاسبه...
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 510 تومان
  • بستن جزییات

لطفا قبل از سفارش رهنما و قالب را مطالعه نمایید.

فایل ها در قالب JPG و مد رنگی CMYK مورد قبول است.


مشخصات محصول:

آهنربایی

اندازه: 6*9

زمان تحویل: 16 الی 18 روز کاری


آهنربایی

 اختیاری

فایل روی طرح

فرمت های مجاز : .jpg, .tif, .pdf