آمار

سلفون مات دورو مخملی موضعی

    • خدمات چاپ
    • قیمت سفارش: در حال محاسبه...
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 168 تومان
  • بستن جزییات

لطفا قبل از سفارش رهنما و قالب را مطالعه نمایید.

فایل ها در قالب JPG و مد رنگی CMYK مورد قبول است.


مشخصات محصول:

سلفون مات دورو مخملی موضعی دورگرد

اندازه: 6*9

زمان تحویل: 16 الی 18 روز کاری


سلفون مات دورو مخملی موضعی

 اختیاری

فایل روی طرح

فرمت های مجاز : .jpg, .tif, .pdf
 اختیاری

فایل پشت طرح

فرمت های مجاز : .jpg, .tif, .pdf
 اختیاری

فیلم روی موضعی

فرمت های مجاز : .jpg, .tif, .pdf
 اختیاری

فیلم پشت موضعی

فرمت های مجاز : .jpg, .tif, .pdf