آمار

سلفون مات دورو دورگرد موضعی

    • خدمات چاپ
    • قیمت سفارش: در حال محاسبه...
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 102 تومان
  • بستن جزییات

لطفا قبل از سفارش رهنما و قالب را مطالعه نمایید.

فایل ها در قالب JPG و مد رنگی CMYK مورد قبول است.


مشخصات محصول:

سلفون مات دورو دورگرد موضعی

اندازه: 6*9

زمان تحویل: 13 الی 15 روز کاری


سلفون مات دورو دورگرد موضعی

 اختیاری

فایل روی طرح

فرمت های مجاز : .jpg, .tif, .pdf
 اختیاری

فایل پشت طرح

فرمت های مجاز : .jpg, .tif, .pdf
 اختیاری

فیلم روی یووی

فرمت های مجاز : .jpg, .tif, .pdf
 اختیاری

فیلم پشت یووی

فرمت های مجاز : .jpg, .tif, .pdf