آمار

لمینت برجسته

  • تیراژ:
    • خدمات چاپ
    • قیمت سفارش: در حال محاسبه...
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 182 تومان
  • بستن جزییات

لطفا قبل از سفارش رهنما و قالب را مطالعه نمایید.

فایل ها در قالب JPG و مد رنگی CMYK مورد قبول است.


مشخصات محصول:

لمینت برجسته دورگرد

اندازه: 6*9

زمان تحویل: 8 الی 10 روز کاری


لمینت برجسته

 اختیاری

فایل روی طرح

فرمت های مجاز : .jpg
 اختیاری

فایل پشت طرح

فرمت های مجاز : .jpg
 اختیاری

فایل برجستگی روی طرح

فرمت های مجاز : .jpg
 اختیاری

فایل برجستگی پشت طرح

فرمت های مجاز : .jpg