آمار

مش

مش نوعی بنر پشت چسبدار با سوراخ های ریز می باشد

بنر مش معمولا برای چسباندن به شیشه استفاده می شود چرا که شیشه به طور کامل پوشیده نمی شود و دید از بین نمی رود.

بنر مش عرض 1 متری
مشاهده

بنر مش عرض 1 متری